Kamager som organisation
Kamager som arbejdsplads
Kamager som bosted
Kamager er en spændende organisation, som har fokus på faglig udvikling og temaudvikling. Vi har ansatte i organisationen som skubber på med udvikling af vores viden og andre som holder fast i fundamentet og stabiliteten.
Kamager er et botilbud efter servicelovens § 108.

Her bor 40 mennesker med varig nedsat funktionsevne i hver sin bolig. Beboerne bor i 5 bogrupper. Kamager er disse 40 menneskers hjem.
Kamager er en dynamisk arbejdsplads, hvor der er ansat forskellige faggrupper. Vi respekterer hinandens fagområder og arbejder sammen i team. Vi drager nytte af hinandens individuelle ressourcer og giver hinanden konstruktiv feedback.
Hvem er ansat?
Den Sociale Virksomhed
Kamager    Brønderslev Allé 21    2770 Kastrup    Tlf: 32 46 66 66    Sikker mail: kamager@hav1.regionh.dk