Kamager som organisation
Kamager som arbejdsplads
Kamager som bosted
Kamager er en spændende organisation, som har fokus på faglig udvikling og temaudvikling.
Vi har ansatte i organisationen som skubber på med udvikling af vores viden og andre, som holder fast i fundamentet og stabiliteten.
Kamager er et botilbud efter servicelovens §108. Det er hjem for 40 mennesker med varig nedsat funktionsevne.
Her kan du læse mere om, hvordan det er at bo på Kamager, og hvordan det opleves at have pårørende boende her.
Kamager er en dynamisk arbejdsplads, hvor der er ansat forskellige faggrupper.
Vi respekterer hinandens fagområder og arbejder sammen i team.
Vi drager nytte af hinandens individuelle ressourcer og giver hinanden konstruktiv feedback.
Kamager    Brønderslev Allé 21    2770 Kastrup    Tlf: 32 46 66 66    mail: kamager@hav1.regionh.dk